strona glówna
praca
nuty darmowe
sklep internetowy
WYŻSZE UCZELNIE MUZYCZNE

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2,
00-368 WARSZAWA
tel. 22 827-72-41
fax. 22 827 83 09

info@chopin.edu.pl
www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna ul. Św. Tomasza 43,
31-027 KRAKÓW
tel. 12 422 04 55
fax. 12 422 23 43
zblumezi@cyfronet.pl
www.amuz.krakow.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego Pl. 1 Maja 2,
50-043 WROCŁAW
tel. 71 355-55-43
fax. 71 355-28-49
info@amuz.wroc.pl
www.amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1/2,
80-743 GDAŃSK
tel. 58 300-92-01
fax. 58 300-92-10
muzyczna@amuz.gda.pl
www.amuz.gda.pl

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Słowackiego 7,
85-008 BYDGOSZCZ
tel. 52 321-11-42
fax. 52 321-23-50

sekr@amuz.bydgoszcz.pl
www.amuz.bydgoszcz.pl

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Św. Marcina 87,
61-808 POZNAŃ
tel. 61 856-89-00
fax. 61 853-66-76

amuz@man.poznan.pl
www.amuz.poznan.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

ul. Zacisze 3,
40-025 KATOWICE
tel. 32 779 21 12
fax. 32 779 21 24

biurorektora@am.katowice.pl
www.am.katowice.pl


 


Konkurs Muzyczny "Individualis"

 
stat4u