strona glówna
praca
nuty darmowe
sklep internetowy
Słownik terminów muzycznych

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

cadenza (wł.; skr. cad.) - kadencja
calando (wł.) - zwalniając, ściszając; określenie wykonawcze, dotyczące jednocześnie tempa i dynamiki.
cały ton - jednostka odległości dwóch dźwięków różnej wysokości, składająca się z dwóch półtonów, równa interwałowi sekundy wielkiej.
cantabile (wł.) - śpiewnie; określenie wykonawcze; andante cantabile - w tempie umiarkowanym i śpiewnie; cantabile espressivo - śpiewnie, z wyrazem.
canto (wł.) - śpiew; w dalszym znaczeniu - melodia, a także głos wykonujący melodię (np. sopran).
cantus (łac. skr. C.) - śpiew, termin używany w średniowieczu i w okresie odrodzenia na oznaczenie melodii umieszczonej w sopranie.
cappella (wł. kaplica) - a capella
chromatyka (z gr. chroma = barwa, kolor) - jest to zasada doboru dźwięków, w której obok dźwięków właściwych tonacji diatonicznej stosuje się również ich podwyższenia i obniżenia.
corda (wł.) - struna; una corda - jedna struna; w nutach utworów fortepianowych oznacza użycie lewego pedału celem uzyskania delikatniejszego, stłumionego dźwięku; powrót do normalnej gry oznacza się określeniem tutte le corde - wszystkie struny lub tre corde - trzy struny; corda vuota (skr. c.v.) - pusta struna, jt. nie przyciśnięta palcem na instrumentach smyczkowych.

 

 


Konkurs Muzyczny "Individualis"

 
stat4u