strona glówna
praca
nuty darmowe
sklep internetowy
 

 

Słownik terminów muzycznych

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

da, dal (wł. da+il) - od, do, z; przyimek stosowany w określeniach złożonych.
deciso (wł.) - zdecydowanie, z energią; określenie wykonawcze.
decyma (z łac. decimus = dziesiąty) - odległość, czyli interwał, między dwoma dźwiękami różnej wysokości, z których wyższy jest notowany na dziesiątym miejscu w układzie pięcioliniowym (licząc kolejno pola i linie) w stosunku do niższego, np. c-e1; decyma jest sumą interwałów oktawy i tercji.
delicato, delicatamente (wł.) - delikatnie, subtelnie; określenie wykonawcze.
detache (fr. oderwany, rozłączny) - rodzaj techniki wydobywania dźwięków z instrumentów smyczkowych, polegającej na wykonywaniu każdego dźwięku oddzielnym ruchem smycznka.
detonowanie - w odniesieniu do śpiewu: nieczyste pod względem wysokości wykonywanie dźwięków, powodujące często wykraczanie (zwykle opadanie) z tonacji.
ditonus (łac. średn.; z gr. ditonos = o podwójnym tonie) - nazwa interwału tercji wielkiej w muzyce średniowiecznej.
divertimento (określenie pochodzące z języka włoskiego):
  1. W XVII wieku zestaw różnych utworów muzycznych instrumentalnych i wokalnych, ułożony w celu zaspokojenia gustu konkretnego odbiorcy. Rodzaj dzisiejszej składanki.
  2. W okresie romantyzmu kompozycja o cechach suity lecz o mniejszej spójności stylistycznej
doloroso lub con dolore albo dolente (wł.) - boleśnie; określenie wykonawcze.
doppio (wł.) - podwójny; doppio bemolle - podwójny bemol; doppio diesis - podwójny krzyżyk; doppio coanone - podwójny kanon; doppio movimento = doppio tempo - dwukrotnie szybsze tempo; doppio pedale - podwójny pedał.
dynamika (z gr. dynamikos = posiadający siłę) - jest to termin określający głośność dźwięków, a także jej zmianę w utworze.
 


Konkurs Muzyczny "Individualis"

 
stat4u