strona glówna
praca
nuty darmowe
sklep internetowy
Słownik terminów muzycznych

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

gama (z gr. gamma = trzecia litera alfabetu greckiego) - skala diatoniczna, zwykle durowa lub molowa, której poszczególne składniki w nie zmienionym stosunku wzajemnych odległości przeniesione zostały na pewną ściśle określoną wysokość; dźwięk centralny, tj. tonika ustalonej w ten sposób skali, nadaje jej nazwę odpowiedniej gamy, np. C-dur, g-moll itp.
giocoso (wł.) - wesoło; określenie wykonawcze.
giusto, tempo giusto, giustamente (wł.) - prawidłowo, ściśle; oznaczenie zachowania właściwego (a nie dowolnego) tempa, odpowiadającego charakterowi utworu.
glissando - efekt dźwiękowy polegający na ześlizgu wzdłuż szeregu dźwięków
głosy - głosy ludzkie dzielą się na: sopran,  mezzosopran, alt, kontralt, tenor, baryton, bas. Chór- na cztery głosy: soprany, alty, tenory i basy. W muzyce polifonicznej głosami nazywa się linie melodyczne biegnące równolegle w ten sposób by w każdej chwili współbrzmiały harmonijnie. W organach głosem nazywa się zespół piszczałek dających szereg dźwięków o jednej barwie.
gorgia (wł. krtań, śpiew koloraturowy) - technika śpiewacza charakterystyczna dla wokalnej muzyki włoskiej z XVI i XVII w., polegająca na ozdabianiu zapisanej melodii improwizowanymi ozdobnikami i koloraturą.
gradevole lub con gradevolezza (wł.) - przyjemnie, miło; określenie wykonawcze.
grandioso lub con grandezza (wł.) - wzniośle, wspaniale; określenie wykonawcze.
grave (wł) - poważnie. Jedno z podstawowych tempwolnych w muzyce

 

 


Konkurs Muzyczny "Individualis"

 
stat4u