strona glówna
praca
nuty darmowe
sklep internetowy
 

 

 

 

 

 

 

 

Słownik terminów muzycznych

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

ilustracyjna muzyka - muzyka charakteryzująca środkami muzycznymi zjawiska pozamuzyczne, towarzysząca utworom scenicznym, obrazom filmowym, słuchowiskom radiowym itp., której charakter związany jest ściśle z nastrojem i wyrazem akcji dramatycznej; cykl utworów ilustrujących dany utwór sceniczny czy np. film łączony bywa przez kompozytorów w suitę.
imbroglio (wł., dosł.: komplikacja) - równoczesne prowadzenie różnych, kontrastujących z sobą pod względem rytmicznym i merytorycznym, lecz zgodnych harmonicznie partii głosowych w utworze celem uzyskania wrażenia zamieszania i niezgodności.
impromptu:
  1. Improwizacja
  2. Interludium, muzyczny pasaż w spektaklach teatralnych pomiędzy aktami np. w dramatach Moliera
  3. W okresie romantyzmu forma muzyczna o bardzo ścisłej symetrii trójdzielnej. Utwór podzielony jest na trzy części, z której kazda ulega kolejnemu podziałowi na trzy, a każda z nich na kolejne trzy. W sumie tworząc 27 krótkich fraz. Teorię impromptu opracował Robert Schumann. Fryderyk Chopin doprowadził impromptu do symetrycznej doskonałości
impetuoso (wł.) burzliwie, agresywnie; określenie wykonawcze.
incalzando (wł.; dosł.: napierając, goniąc) - przyspieszać tempo, podobnie jak stringendo; określenie agogiczne.
indeciso (wł.) - niezdecydowanie; określenie wykonawcze.
instrumentalna muzyka - muzyka przeznaczona do wykonania przez instrumenty muzyczne bez współudziału śpiewu; należą tu utwory wykonywane przez instrumenty solowe, przez zespoły kameralne oraz orkiestrowe.
interludium:
-w muzyce: wstawka instrumentalna, szczególnie w muzyce organowej, krótki utwór między wersetami psalmu; zobacz interludium (muzyka)
-w balecie (także znane jako intermedium) (po angielsku Dinner Ballet) - spektakl urządzany podczas uroczystej biesiady na królewskim bądź książęcym dworze, związany z jakąś wyjątkową okazją.
interwał (z łac. intervallum = odległość, ograniczona przestrzeń) - jest to odległość pomiędzy dwoma dźwiękami. Wyróżniamy interwały harmoniczne, gdzie dwa dźwięki ze sobą współbrzmią oraz interwały melodyczne, gdzie dźwięki kolejno o sobie następują. Interwały mogą być także: czyste, wielkie, małe, zmniejszone oraz zwiększone.
intimo (wł.) - poufnie, z uczuciem, serdecznie; określenie wykonawcze.
inwersja (z łac. inversio = odwrócenie) - powtórzenie motywu lub tematu w ruchu przeciwnym, tj. przy zamianie wznoszących się interwałów na takie same, lecz opadające, i odwrotnie; inwersja jest jednym z rodzajów imitacji.
izometria (a gr., dosł.: równomierność) - określenie jednakowego przebiegu metrycznego we wszystkich współdziałających głosach utworu i na całej długości utworu lub jego większej części, w przeciwieństwie do polimetrii.
 


Konkurs Muzyczny "Individualis"

 
stat4u