strona glówna
praca
nuty darmowe
sklep internetowy
Słownik terminów muzycznych

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

nauka o muzyce - podstawowy przedmiot studiów muzycznych obejmujący zasady muzyki oraz podstawy instrumentoznawstwa, form muzycznych i harmonii.
neapolitańska szkoła - grupa kompozytorów operowych działająca w Neapolu przy końcu XVII w. (m.in. F. Durante, G. B. Pergolesi, N. Porpora, F. Provenzale, A. Scarlatti), kładąca nacisk na homofoniczną fakturę kompozycyjną i piękno techniki śpiewaczej, przy znacznym zubożeniu techniki kompozytorskiej; w szkole neapolitańskiej wykształciła się m.in. trzyczęściowa forma arii da capo.
nuta (z łac. nole) - 1. Jest to znak graficzny w zapisie nutowym utworu, który określa wysokość oraz wartość rytmiczną dźwięku. 2. Dawniej termin ten oznaczał melodię. 3. nuty - jest to pisany lub drukowany obraz graficzny utworu muzycznego.

 

 


Konkurs Muzyczny "Individualis"

 
stat4u