strona glówna
praca
nuty darmowe
sklep internetowy
Słownik terminów muzycznych

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

undecyma - jest to suma interwałów okwawy i kwarty.
unison (wł. unisono; łac. unisonus, dosł.: równobrzmi±cy) - współbrzmienie (nie interwał!) co najmniej dwóch równych co do wysoko¶ci dĽwięków; gra lub ¶piew w unisonie lub unisono oznacza wykonanie tej samej melodii przez różne głosy lub instrumenty w interwale prymy czystej, ale także i w interwale oktawy, dwóch oktaw itp.
unisonus (łac. jednodĽwiękowy) - nazwa interwału prymy czystej w muzyce ¶redniowiecznej.

 

 

 

 

 

 


Konkurs Muzyczny "Individualis"

 
stat4u